موتور برقی ES 2000w (لیفان 2000)

قیمت فروش مدل 2017 : 6,185,000 تومان + 5 درصد تخفیف خرید نقدی

قیمت فروش مدل 2018 : 6,710,000 تومان + 5 درصد تخفیف خرید نقدی

                   شرایط اقساط:  پیش پرداخت 25 درصد(یک چهارم) قیمت محصول

   ( مدل 2017: 1،546،000 تومان ابتدا – مدل 2018: 1,678,000 تومان)

                               مابقی اقساط به صورت چک 1 تا 24 ماهه با سود ماهی 1.5 درصد